Matkalippu tulevaisuuteen

Matkalippu tulevaisuuteen

Klubimme on mukana piirin projektissa Matkalippu tulevaisuuteen. Projektin tarkoituksena on kannustaa nuoria hyvään käytökseen ja huomioimaan toiset ihmiset, terveisiin elämäntapoihin, terveeseen itsetuntoon, sopeutumiseen sekä korostaa työn tekemisen merkitystä ja ohjata oikealle elämänuralle.

Klubin tavoitteena on hankkia kesätyöpaikkoja nuorille yläkoulun 9. ja 10. -luokkalaisille. Yhteistyössä koulun kanssa klubi palkitsee nuoren kesätyöpaikalla ja samalla rohkaisee nuorta työelämään. Palkittavien oppilaiden valinnassa huomioidaan myös työpaikkoja antavien yritysten ja yrittäjien kriteerit, jotta pystytään valitsemaan oikeat oppilaat oikeille paikoille.